طبیعت ناب

ویژگی های تابلو :

  • اندازه طول : 100
  • اندازه عرض : 50
  • سال اجرا : 1396

تابلو به همراه قاب سفید ساده 3 سانتی.

نقاشی هنر لذت آفرینش ناهید قرنی قرنی آموزشگاه نقاشی آموزش نقاشی تابلو رنگ روغن تابلو رنگ روغن طبیعت بکر طبیعت‌بکر شکیبامقیمی چمن درخت بهار دریاچه کوه آسمان ابر ناب