گل گلدون من

ویژگی های تابلو :

  • اندازه طول : 70
  • اندازه عرض : 60
  • سال اجرا : 1396
  • موضوع : چیدمان

تابلو در ابعاد 60*70 به همراه قاب سفید ساده 3 سانتی.

نقاشی هنر لذت آفرینش ناهید قرنی قرنی آموزشگاه نقاشی آموزش نقاشی تابلو رنگ روغن تابلو رنگ روغن گل گلدان گل‌وگلدان کپی شکیبامقیمی چیدمان صورتی سفید پنجره