تنهایی یلدا

ویژگی های تابلو :

  • اندازه طول : 50
  • اندازه عرض : 50
  • سال اجرا : 1398
  • موضوع : چیدمان

نقاشی اورجینال است. 

نقاشی هنر لذت آفرینش ناهید قرنی قرنی آموزشگاه نقاشی آموزش نقاشی تابلو رنگ روغن تابلو رنگ روغن تابلو رنگ روغن شکیبامقیمی انار گلدان شاخه یلدا چیدمان شیشه قرمز