پیچ و تاب گیسو

ویژگی های تابلو :

سایز :50*70

 

نقاشی هنر لذت آفرینش ناهید قرنی قرنی آموزشگاه نقاشی آموزش نقاشی تابلو رنگ روغن تابلو رنگ روغن پرتره