لطيف

ویژگی های تابلو :

  • اندازه طول : 80
  • اندازه عرض : 60
  • تکنیک : رنگ روغن
  • موضوع : گل رز
  • سال اجرا : 1397

گل رز

نقاشی هنر لذت آفرینش ناهید قرنی قرنی آموزشگاه نقاشی آموزش نقاشی تابلو رنگ روغن تابلو رنگ روغن رنگ_روغن لذت_افرينش گل رز مهشاد_افراه