غیرت عشق(پدر)

قیمت : 160,000,000 تومان افزودن به سبد خرید

تصویر شبیه سازی شده (نسخه اصلی)- این نقاشی تلفیقی از سبک فتورئال و امپرسیون و رئالیسم می باشد پرتره به سبک فتورئال کاملا شبیه سازی شده است .لباس به سبک رئال و شال و کلاه با حجم رنگ بالا و به سبک رئال امپرسیون کار شده است و از هر زاویه به تابلو نگاه شود نگاه پرتره به سمت نگاه بیننده دیده می شود.

ویژگی های تابلو :

این نقاشی تلفیقی از سبک فتورئال و امپرسیون و رئالیسم می باشد پرتره به سبک فتورئال کاملا شبیه سازی شده است .لباس به سبک رئال و شال و کلاه با حجم رنگ بالا و به سبک رئال امپرسیون کار شده است و از هر زاویه به تابلو نگاه شود نگاه پرتره به سمت نگاه بیننده دیده می شود.
نقاشی هنر لذت آفرینش ناهید قرنی قرنی آموزشگاه نقاشی آموزش نقاشی تابلو رنگ روغن تابلو رنگ روغن تابلو رنگ روغن تابلو رنگ روغن تابلو رنگ روغن تابلو رنگ روغن نقاش معاصر پیرمرد غرب تهران جنت آباد آموزش نقاشی